Aktualne i przyszłe ogłoszenia duszpasterskie.

Konkursy z Radiem BOBOLA

Radio zaprasza do wspólnego działania w ramach dwóch konkursów. Ideą jest hasło: budujmy wspólnotę przez wspólną pracę, modlitwę i zabawę. W konkursach może wziąć udział każdy. Nie ma ograniczeń wieku. Zachęcamy zatem i dorosłych, i dzieci (szczegóły: https://radio.bobola.church/konkursy/)

Zatem Kredki, farby, telefony, aparaty i komputery w ruch i …do dzieła, bo – oprócz frajdy w obydwu konkursach do wygrania ciekawe nagrody.

Quiz rodzinny na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II – wystarczy wejść na stronę Radia i odpowiedzieć na kilka zagadkowych pytań. Uwaga: włączamy ostatni dzwonek, bo konkurs kończy się już 25.05.2020

Szczegóły zobacz TUTAJ

Konkurs z okazji Uroczystości Zesłania Duch Świętego – zabawa polega na zrobieniu rysunku, zdjęcia lub filmiku inspirowanego utworami o Duchu Świętym (jednym z dwóch lub obydwoma - piosenki do odsłuchania na stronie Radia). Prace zostaną wykorzystane do stworzenia oficjalnych teledysków dla tych utworów i będą promowane w mediach społecznościowych. Czekamy na wasze pomysły do 31.05.2020

Petycja o otwarcie kościołów

W związku z przedłużającym się blokowaniem życia sakramentalnego w Wielkiej Brytanii, Instytut Polski Akcji Katolickiej wystosował list do przewodniczącego Episkopatu Anglii i Walii, kard. Vincenta Nicholsa. W odpowiedzi hierarcha m.in. zachęcił Polaków, by każdy zainteresowany wysyłał list do Sekretarza Stanu w brytyjskim rządzie, z prośbą o poszanowanie naszego prawa dostępu do praktyk religijnych. Zarówno list kardynała jak i wzór listu z adresem, który trzeba jedynie podpisać i wysłać, można znaleźć na stronie radia. Zachęcamy do aktywności w tym temacie.

Wielbienie (ONLINE)
Grupa Wielbienia serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy online: 31.05.2020

Mówią: "Nie chcemy, żeby pandemia i okoliczności zatrzymały pragnienie Wielbienia Pana, słowem i muzyką.
Chcemy oddać Mu cześć i chwałę najlepiej jak potrafimy, w przestrzeni, która jest dostępna, czyli tutaj na FB
lub po prostu wejdź na FB Wspólnota Wielbienia, i tam o 19.30 rozpocznie się Wydarzenie live.

Zapraszamy!!!🙌🙌🙌🔥🎹🎶

Akty Komunii duchowej

MODLITWY KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ (przykłady)

Na prośbę parafian, publikujemy kilka tekstów, które mogą być pomocą w przyjęciu i przeżywaniu Komunii duchowej. Warto dopowiedzieć, że nie ma jakiegoś jednego, stałego i "najskuteczniejszego" tekstu. Są to najczęściej wypowiedzi Świętych lub ich osobiste modlitwy, które z czasem zyskały uznanie i popularność. Równie dobrymi modlitwami mogą być wybrane teksty z Pisma św., hymny liturgiczne czy fragmenty pieśni religijnych. Zdarza się, że powstawanie takich modlitw adoracyjnych podyktowane jest potrzebą chwili jak również okolicznościami (np. w których obecnie się znajdujemy). Źródła tekstów opisane są po prawej stronie, na końcu wybranej modlitwy.

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności.
Uwielbiam Ciebie w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca.
W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć w Duchu.
Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie.
Niech Twoja miłość rozpali całą moją istotę na życie i na śmierć.
Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham Ciebie.
Niech się tak stanie.

Papiez Franciszek, tekst dla uczestniczących we Mszach św. transmitowanych za pośrednictwem mediów – radia, telewizji, internetu [19 marca 2020 r.]

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach, lecz ufając jedynie Twemu miłosierdziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej. Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie moich myśli i języka. Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem, ale i z ufnością uciekam się w moim ucisku do Ciebie, który jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby doznać uzdrowienia, i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.
Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję. Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic. Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności, który jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka. Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy, bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.
Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi. Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i obmywasz grzechy całego świata. Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.
Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione. Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych. Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny zamierzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów. Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi we mnie dobre uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie i niech się stanie dla mojej duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.

Modlitwa św. Ambrożego (ok. 339-397, arcybiskup Mediolanu, doktor Kościoła)

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.
Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego wymaga moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego członki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią Chleba. Amen.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu (1225-1274, filozof scholastyczny, teolog, Dominikanin)

Dzięki Ci składam, Panie Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia.
Proszę Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą. Amen.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu (1225-1274, filozof scholastyczny, teolog, Dominikanin)

Modlitwa do Zbawiciela
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

Źródło i autor nieznany

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.
Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.
Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Komunia Św. duchowa - jak się modlić? Radio NIEPOKALANÓW

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.

Komunia Św. duchowa - jak się modlić? Radio NIEPOKALANÓW

Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii, (tu można wymienić dlaczego) błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O najświętszy sakramencie, o Boski sakramencie, zawsze niech będzie Twoja wszystka chwała i dziękczynienie.

Komunia Św. duchowa - jak się modlić? Radio NIEPOKALANÓW

Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

Komunia Św. duchowa - jak się modlić? Radio NIEPOKALANÓW

O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, żeś tu jest w Najświętszym Sakramencie Miłości. Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i żywotem. W tej chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci o Panie całkowicie serce, ciało i duszę i wszystko, co posiadam, nie daj mi się nigdy rozłączyć z Tobą.
Jezu, w Tobie żyję, w Tobie umieram, Jezu, Twoim jestem w życiu i śmierci. Amen.

Komunia Św. duchowa - jak się modlić? Radio NIEPOKALANÓW

Bądźmy razem!

Za parę dni minie kolejny miesiąc od zamknięcia kościołów w Wielkiej Brytanii. Czas ten okazał się być niełatwym wyzwaniem dla wielu osób. Wiara i możliwość przeżywania jej we wspólnocie (np. w parafii) ma istotne znaczenie. Kościół z jednej to przestrzeń bydowania indywidalnej relacji z Bogiem, ale z drugiej jest również elementem integracji ludzi. Kontakt ze znajomymi, przyjaciółmi czy znajomymi wnosi wiele dobra i ożywienia w codzinną monotonię. Czas kawarantanny i związany z nią wewnętrzny głód Boga, Jego łaski oraz potrzeba duchowego odświeżenia czy umocnienia pobudziły do wspólnego działania: BĄDŹMY RAZEM!

Z radością informujemy, że w ostatnich dwóch tygodniach udało nam się uruchomić coś w rodzaju żywego różańca! Codziennie, po porannej Mszy, odmawiamy cząstkę różańca. Odkryliśmy możliwość włączenia się w tą modlitwę z zewnątrz, przy użyciu telefonu komórkowego. W zasadzie każda osoba może włączyć się do modlitwy różańcowej i poprowadzić jeden dziesiątek różańca przez telefon. Ze względów technicznych ważne jest, by:

 • zgłosić się i ustalić datę i szczegóły z osobą moderującą,
 • przed rozpoczęciem modlitwy mieć naładowaną baterię.
  Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:
 1. korzystając z formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na TUTAJ, stronie Radia BOBOLA,
 2. dzwoniąc pod numer 07525621811 (uwaga: prosimy, by dzwonić na ten numer tylko w sprawie różańca).

Cieszymy się również, że wiele osób odpowiedziało na apel o przesyłanie swoich intencji modlitewnych. Masz jakąś pilną sprawę do obmodlenia? Chcesz, by jeszcze ktoś wsparł ciebie w modlitwie? Potrzebujesz pomocy duchowej? Mamy świetną wiadomość dla ciebie! Poleć swoją modlitwę Matce Bożej w codziennym nabożeństwie majowym. Odbywa się ono po wieczornej Mszy Św., a intencje odczytywane są przed śpiewm Litanii Loretańskiej.  – wysyłamy je na w.w. formularz lub SMS’em na numer podany wyżej.

  Co zrobić, żeby twoja prośba dotarła do celu?
 1. wyślij ją za pomocą formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na TUTAJ, stronie Radia BOBOLA,
 2. wyślij intencję SMS'em na jeden z numerów 07525621811 lub 07525621816 (uwaga: prosimy, by wysyłać SMSów w innych sprawach).

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadali na duszpasterskie apele o czynne włączenie się we wspólną modlitwę podczas trwania kwarantanny. W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w nabożeństwach, wspólnych modlitwach i adoracjach:

Oprac.: xMReczek

 

Sakrament Pojednania i Pokuty

Coraz częściej docierają do nas prośby o możliwość przystąpienia do spowiedzi. W sytuacji, której się znajdujemy, nadal jest to niemożliwe, niestety😢😤😓 Jedyną okolicznością, jaka może zmienić ten stan rzeczy, jest tzw. niebezpieczeństwo śmierci. Dla większości osób zainteresowanych spowiedzią ważną informacją może być to, że nadal obowiązuje zarządzenie Arcybiskupów Metropolitów, którzy  zostali upoważnieni, by w imieniu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, podejmować decyzje w zakresie działań duszpasterskich i posług, podejmowanych przez księży. Oznacza to, że Sakrament pojednania nie może być sprawowany. Cytat: „prośby o spowiedź indywidualną mogą być trudne w realizacji, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące dystansu społecznego i zamknięcie kościołów. Przez wzgląd na to, odmowę kapłana spełnienia takiej prośby uznaje się za uzasadnioną”.

Bolejemy nad tym faktem. Jedynie w czym możemy pomóc, to możliwość telefonicznej rozmowy lub spotkanie przy użyciu popularnych komunikatorów. Tak jak wszyscy, również i my, duszpasterze, z niecierpliwością wyczekujemy informacji o zniesieniu zakazów i ograniczeń praktyk religijnych.

Was, drodzy Parafianie, prosimy o żarliwą modlitwę, by nasze kościoły były znowu otwarte.

 Oprac.: xMReczek

Nabożeństwa majowe

Przez cały miesiąc maj po Mszach wieczorowych odbywać się będą majowe nabożeństwa ku czci NMP.

W naszej polskiej pobożności Najświętsza Maryja Panna to wyjątkowa osoba. Nie sposób sobie wyobrazić naszej religijności bez czci dla Matki Pana Jezusa. Świadczą o tym nie tylko księgi cudów Janogórskiego Sanktuarium, ale ogromne ilości świątyń poświęconych jej Osobie, ogromna - pod względem geograficznym i statystycznym - ilość sanktuariów, żywych i promieniujących. Zwykle osoby, które je odwiedzają, wyjeżdża zbudowane i wewnętrznie odnowione. Nie możemy także pominąć tekstów modlitewnych poświęconych Maryji, a także pieśni i hymnów liturgicznych. Piesze pielgrzymki są długoletną tradycją. Skąd to wszystko? Zapwne z przekonania, że wszędzie tam, gdzie jest Matka Boża, tam będzie również i Jej Syn, a przecież o spotkanie i budowanie relacji z Nim najbardziej nam chodzi.

Wychodząc z powyższego tekstu, zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej.

  NABOŻEŃSTWA MAJOWE U BOBOLI:
 • codziennie przez cały maj,
 • po wieczorowych mszach,
 • przed Najśw. Sakramentem,
 • odśpiewamy Litanię Loretańską.

Polecamy waszej modlitwie intencje na poszczególne tygodnie:

 • tydz. 1:  w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. oraz ich rodziców;
 • tydz. 2:  w intencji chorych i cierpiących;
 • tydz. 3:  o błogosławieństwo dla rodzin i za wszystkich, którzy należą do naszej parafii;
 • tydz. 4:  za naszą parafię i wszystkich, którzy do niej należą.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy online przez naszego PALYERa, a tych, którzy – z różnych powodów nie mogą – zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii.

Oprac.: xMReczek

Msze, modlitwy, adoracje...

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób odpowiadali na duszpasterskie apele o czynne włączenie się w przeżywianie kwarantanny. W dalszym ciągu zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji Pana Jezusa przez Internet (http://palyer.bobola.church) radio (http://radio.bobola.church), czy telewizję.

 • Msze św.:
  odprawiane są nadal bez udziału wiernych, ale w godzinach, w których były celebrowane do tej pory:
  • od poniedziałku do piątku o 10:00 i 19:00,
  • w soboty o 10:00 i 18:00,
  • w niedzielę o 08:30, 10:00, 12:00 13:00 i 18:00.
  • Co z Mszami?
   Zamówione przez Was intencje mszalne odprawiane będą zgodnie z przyjętymi ustaleniami i według terminarza – jedyne zmiany dotyczą podwójnych intencji.
   Ofiary za msze prosimy wpłacać albo na konto parafialne (sort code 30-94-57, No 00619171), albo czekami, wystawianymi na PCM Hammersmith Parish lub na księdza. Prosimy jedynie, by dopisać: datę i godzinę odprawienia Mszy.
 • Homilia:
  krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na niedzielnych Mszach homilię przygotowuje i wygłasza kapłan odprawiający Eucharystię.
 • Adoracja Najśw. Sakramentu:
  codzienna adoracja online przebiega wg poniższego porządku (http://player.bobola.church):
  • adoracja popołudniowa – od poniedziałku do soboty, od 15:00 do Mszy wieczorowej;
  • adoracja wieczorowa – po Mszach wieczorowych od poniedziałku do soboty, do 21:00.
  • adoracja niedzielna – od 11:00 - 12:00 i od 14:00 do Mszy wieczorowej.

Oprac.: xMReczek

Wielkanocne podziękowania

Zwykle słowo "dziękuję" umyka w korowodzie innych ważnych słów, albo bywa jakoś badziej krępujące. Czasami do tego stopnia, że zostawiamy je na koniec, lub lepszą okazję. A w życiu jak to w życiu, wszystko płynie i zdarza się tak, iż nie ma lepszej okazji, niż ta, która właśnie się trafia. Zatem pozwólcie, że wypiszę kilka słów podziękowań i choć będą bardzo ogólne, nie znaczy, że gorsze czy pobieżne. Po prostu, nie sposób wszystkich wyliczyć, zatem w poniższej mni-liście niech każdy próbuje odnaleźć siebie, a gdyby było trudno, no cóż ...dopóki żyjemy zawsze jest szansa coś poprawić:-) W każdym razie, warto próbować.

 • Zacznę od naliczniejszej grupy. Należą do niej wszyscy bezimienni parafianie, sympatycy i przyjaciele, którzy przchodzili do naszgo kościoła fizycznie, odwiedzali nas online (Bobola-PL-eyer:-) lub łączyli się z nami w sposób duchowy. A z czasem dokoptowali do naszej parafialnej "paczki" również przez Radio (też: BOBOLA:-). Zatem, wielkie dzięki Wam za wspólne modlitwy i towarzyszenie duchowe w czasie całego Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego i Oktawy. Włączam do słów wdzięczności wszystkie osoby, które przygotowywały się do Liturgii (Droga Krzyżowa, Triduum Paschalne, różańce, Gorzkie Żale, śpiewy itp, itd), ale nie mogły zaprezentować się w całej pełni i skali. Nie matrwcie się, Pan widzi w ukryciu i każdemu z Was odda według miary serca, jakie zostało włożone w przygotowania.
 • Kolejnymi do kłaniania się, wirtualnych uścisków i 😙😘😗 są ci, którzy na różne sposoby dbają o swoich duszpasterzy. Dziękujemy za ofiary materialne i modlitewne wsparcie. Bez Was byłoby znacznie trudniej :-)
 • W trzeciej kolejności chce podziękować za posługę duszpasterską ks. Przemysławowi Królowi (rekolekcjonista) i naszemu wikariuszowi, ks. Aleksandrowi.
 • Dalej ukłon wdzięczności dla wszystkich, którzy podjęli - choćby najmniejszą - pracę przy kościele. Bóg zapłać za sprzątanie, pranie, prasowanie, pielenie kwietników czy obsadzanie kwiatów wokół kościoła i kolumbarium. Dziekujemy też florystkom - pani Halino, Grażyno, Wandziu i s. Bogno, wielkie dzięęęęęki!
 • W następnym kroku dziękuje osobom, kótre dbały o porządek w naszej świątyni i obejściu (przed i po jego zamknięciu), za odkażanie ławek, usuwanie niebezpiecznych rzeczy i utrzymanie świątyni w nienagannej czystość.
 • Teraz powinno być pogrubionym drukiem: mamy nową stronę parafialną! I wiele się na niej zmieniło - głównie dzięki przejrzystośći i dynamice treści. Rozbudowana została - odrobinę - również angielsko-języczna jej postać. Za nieprzespane noce i godziny spędzone przed ekranem, a także na główkowaniu "jak to zrobić, żeby ksądz był zadowolony?": Agnieszko i Andrzeju, dziekuję Wam serdecznie!
 • Lista rośnie, zatem podgonię wyliczankę: wszystkim Wam drodzy Parafianie (od pana Prezesa do pani gospodyni) dziękuję za wszelkiego rodzaju zainteresowanie, hojność, modlitwę, miłe słowa, bezinteresowną prace dla naszej wspólnoty, za dary żywnościowe, a nawet za deklaracje pomocy, Bóg zapłać!
 • Dziękuję za życzenia świąteczne, przesyłane na różne sposoby (kartki, telefony, emaile i SMSy) - było tego tak dużo, że telefon zrobił się ciężki i go zgubiłem... Trzeba będzie kupić jakiś inny😂
 • Dziękuję też za ofiary na kościół. To wzruszające, że czasie, gdy wszystko jest takie niewiadome, Wasza hojność nie tylko nie słabnie, ale jest jak płomień z Olimpu, trwa! Dziękuję za ofiary, które przesłaliście do tej pory i te, które dotrą w najbliższym czasie nasze konto parafialne, czy do kancelarii, czy w jakikolwiek inny sposób. SŁowem JESTEŚCI KOCHANI i WSPANIALI!!😘.

Z wdzięcznością i modlitwą, ks. Marek

„Bóg zapłać” za modlitwę i wszelką pomoc!

 

Modlitwa na czas, gdy trwa pandemia...

2020 03 11 modlitwa apelNiezależnie kto zaprasza do modlitwy i nieważne jak to argumentuje. Najistotniejsze jest, by się modlić do Boga w Trójcy Jedynego, prosząc Go o ochronę i oddalenie niebezpieczeństw zagrażających każdemu człowiekowi. Zapraszam Cię zatem do odmówienia chwalebnej części różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia w każdej dogodnej dla Ciebie porze. Pamiętaj, każda pora na modlitwę jest lepsza niż jej brak:-)

W akcie modlitwy polecajmy Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryji Panny prośbę: "o powstrzymanie rozszerzania się choroby wywołanej korona-wirusem i "o ochronę naszych rodzin".


Różaniec zaczynamy od modlitw: "Wierzę w Boga Ojca...", "Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo..." - 3 razy i "Chwała Ojcu...", a na każdą z tajemnic sładają się: "Ojcze nasz...", "Zdrowaś Maryjo..." - 10 razy i "Chwała Ojcu..."

  Część chwalebna:
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Św.
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryji Panny na Królowę Nieba i Ziemi

Koronka do Bożego Miłosierdzia - zobacz

Nowenna o ustanie epidemii przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W CZASIE EPIDEMIIŚw. Andrzej Bobola wśród dotkniętych zarazą w Wilnie (obraz Jana Molgi)

Na początek dwie ważne uwagi: (1.) Nowennę do św. Andrzeja Boboli można rozpocząć dowolnego dnia w czasie zagrożenia epidemią.
(2.) Mimo, że w jej tekście jest wiele elementów związanych z Polską, Polakami i tradycjami polskimi, modlitwa jest tak samo skuteczna w odniesieniu do wszystkich narodowości, kultur i języków, a szczególnym tytułem wydaje się być zagrażająca każdemu ludzkiemu życiu choroba wywołana COVID-19!

Modlitwa wstępna (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Wszechmogący, wieczny Boże! Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na naszej drodze życia. Dziękujemy za naszego wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli  (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże,                                                   - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo,                                                          - módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,                                          - módl się za nami.
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,      - uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa: „Nie lękajcie się”. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ DRUGI

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc. Wierzymy w uzdrowienia, przedstawione w Twoim procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz w wiele innych, które zdarzyły się za Twoją przyczyną. Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych, zainfekowanych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z Jego wolą.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ TRZECI

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Wstawiaj się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, którzy są gotowi służyć bliźnim w potrzebie, "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7). Oby dobry Bóg chronił ich  przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. Rozumiesz to, bo sam posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy w Wilnie, z poświęceniem towarzysząc chorym i umierającym. Prosimy Cię o wstawiennictwo do Ojca niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom w sprawowaniu duchowej posługi. Prosimy Cię, abyś wołał do Boga, by przyjął do swojego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata oraz by przyniósł ukojenie w cierpieniu rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Ty, który niosłeś ludziom Dobrą Nowinę - często samotnie i na odludziu, pomóż i nam, w sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo miłości nie tylko tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, lecz także tym, którzy są oddaleni od Boga. Wypraszaj nam, Święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga. "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8)

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Prosimy za Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe życie dobrą treścią i dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami. Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia  i wznoszenia ku Bogu oraz skutecznych zmagań z wadami naszego charakteru. Wierzymy słowom Pana: "Wystarczy ci bowiem mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12,9).

Pomóż nam wznieść się ponad nasze ograniczenia, przekształcać wady naszego charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się stało Twoim udziałem.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Idąc za Panem pokonywałeś bezdroża i pustkowia Polesia. Niech Twój przykład pomaga nam przejść zwycięsko przez ten czas, pełen trosk, pytań i niepokoju. Tyle jest niewiadomych, tyle zagrożeń. Wyproś nam łaskę u Pana, abyśmy wyszli z ciemności do światła. Wyproś nam u Boga wytrwałość i męstwo  w znoszeniu niewygód, ale też uznanie z pokorą naszej bezradności i szukania pokoju w Panu, który wzywa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni"

jesteście, a ja was pokrzepię (Mt, 11,28) Prosimy, pomóż nam, by czas kwarantanny był czasem zatrzymania się w codziennej gonitwie, spojrzenia z miłością na drugiego człowieka, budowania bliskich więzi w rodzinie, wzajemnego zrozumienia.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!
za Twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakończeniu waśni i kłótni w rodzinach, miejscach pracy i polityce. Bardzo pragnąłeś, by Polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Oddałeś swe życie za Jezusowe pragnienie: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, [...] by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś" (J 17,21). Niech Twoja ofiara i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie nam zrozumienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona naszym znakiem w Niebie.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspólnoty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że inność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest  fundamentem porozumienia. Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: prostymi chłopami, uczonymi, prawosławnymi kapłanami, szlachcicami i dworzanami królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze Świętymi naszego kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i doprowadzić do większej dojrzałości.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności!
(W wigilię Zwiastowania Pańskiego) Zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. Z Twojej inspiracji w Katedrze Lwowskiej zostały złożone Śluby króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej, dotyczące polepszenia doli ludu pracującego oraz oddawania czci Najświętszej Panny jako Królowej Korony Polskiej. Potrzeba nam dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. W duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, które wykonują swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swą mocą i umacniał ich wiarę.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

 Tekst nowenny opracowany został przez panią Małgorzatę Mularczyk, redaktor
biuletynu "Sanktuarium św. Andrzeja Boboli" w Warszawie
we współpracy z jezuitami ze Szczecina

 

 

 

Nowa parafialna strona internetowa
Od wielu lat http://bobola.church/ widoczna jest w najpopularniejszym medium komunikacyjnym świata!
 • 2019: Kolejne nowości na stronie:
  • od początku tego roku przebudowany został system publikowania wydarzeń i kalendarzy na stronie.
   Mamy nadzieję, że to ułatwi i uczyni naszą stronę jeszcze bardziej funkcjonalną.
  • dodaliśmy kolejny WAŻNY segment, podstronę: RADIO BOBOLA
 • 2018: nowy PAYER
 • 2017: Od 1 stycznia 2017 r. wystartowała czwarta wersja strony! Sygnały i sugestie parafian ożywiały idę budowania strony szybkiej, informującej, bez zbędnych gadżetów, dostosowanej do urządzeń mobilnych i wielojęzykowej. Zmieniliśmy wtedy również domonenę z: "stbobola.co.uk" na: "bobola.church". Niezwykłym źródłem wiedzy o stronie, dynamice jej rozwoju oraz zainteresowaniach naszych gości są statystyki.
 • 2012: Modernizacja serwisu internetowego, z myślą o obchodach jubileuszowych 50-lecia parafii.
 
Przy okazji, prosimy o kontakt te osoby, które opracowały jakiekolwiek materiały dotyczące naszej parafii i opublikowały je w Internecie (facebook, tweter itp.). Chcielibyśmy zbudować formę interakcji i wzajemnej współpracy, a także patronatu parafii.
Zapraszamy, odwiedź nas i podziel się swoimi uwagami. Zapraszamy także do współpracy w tworzeniu serwisu.
 
Dziękujemy Agnieszce i Andrzejowi, którzy niestrudzenie pracują nadal nad doskonalenie projektem: BÓG WAM ZAPŁAĆ!
 
 
Promocja kultu
Członkowie IPAK HAMMERSMITH serdecznie zapraszają nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli.
W kalendarzu duszpasterskim modlitwa ta odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Zachęcamy do właczenia się w propagowanie kultu św. Andrzeja. Można to czynić na różne sposoby, np. przez przekazanie tej informacji swoim bliskim, krewnym i znajomym. To najlepsza droga, by doświadczyć w krótkim czasie orędownictwa Św. Andrzeja Boboli, gdyż świadectwa cudów potwierdzają, że On "dba" o swoich czcicieli.
Zachęcamy tez do zaopatrzenia się w specjalny modlitewnik.
  Szczegóły nabożeństwa ku czci św. Andrzeja:
 • każdy 1. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli
 • ucałowanie relikwi (wstrzymane na czas kwarantanny).

Zapraszamy również do szerzenia kultu św. o. Maksymiliana Marii Kolbego. To drugi patron naszego kościoła. Równolegle do czci św. Andrzeja - jedynie z tygodniowym opóźnieniem - rozpoczeliśmy promocję jego kultu. Zapraszamy zatem na nabożeństwa ku czci św. Masymiliana. Odbywają się one w każdy drugi wtorek miesiąca.

  Szczegóły nabożeństwa ku czci św. Maksymilina:
 • każdy 2. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. o. Maksymiliana Marii Kolbego
 • ucałowanie relikwi (wstrzymane na czas kwarantanny).

 

Zapisy do parafii

Poniżej podano kilka uwag uzupełniających odnośnie zapisów do parafii.

UWAGA: Do czasu zakończenia kwarantanny składanie wniosku o przyjęcie do parafii pw. św. Andrzeja Boboli jest wstrzymane!

Szczegółowe informacje można przejrzeć w dziale FAQ-u, ale warto pamiętać, że samo „chodzenie do kościoła” nie jest tym samym, co „przynależności do parafii”. W rozumieniu Statutu PCM za zapisaną do konkretnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej uznaje się osobę, która dobrowolnie dokonała zgłoszenia do parafii i dba o utrzymywanie z nią kontaktu - np. przez udział w nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe dobro bądź jest w niej członkiem Gift Aid.

Ważnymi informacjami są również:

 • czas karencyjny (oczekiwania) - od złożenia aplikacji do faktycznego statusu parafianina to okres 6 miesięcy (uchwała Rady Administracyjnej z listopada 2019);
 • zwykły okres przynależności – brak kontaktu z parafią, kancelarią, kościołem, czy wspólnotą przez jeden rok, przenosi kartotekę do archiwum. Niestety, coraz częściej zdarzają się niepotrzebne napięcia, gdy do Kancelarii zgłaszają się osoby, które „od ręki” chciałby mieć załatwione różne poświadczenia (np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa moralności do chrztu, itp.).
Dla uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień odsyłamy na naszą stronę parafialną i zachęcamy do dokładnego zapoznania się z procedurami i systemem funkcjonowania naszej parafii.

 


 Zobacz najważniejsze informacje na FAQ

Troska o dom Boży

Odpowiadając na dyskretne sugestie wielu parafian odnośnie zachowania w kościele, publikujemy poniżej kilka próśb, z nadzieją, że nie zostaną odebrane jako atak.

W obliczu Bożego majestatu każdy jest jakoś niedoskonały, warto zatem przemyśleć poniższe delikatne sugestie, żeby na większą chwałę Boga, ludzki pożytek a także osobisty wzrost: 
 • starajmy się nie przechodzić przez kościół w czasie trwania Eucharystii (szczególnie jest to ważne podczas Przeistoczenia); 
 • za zachowanie dzieci odpowiadają rodzice uczmy nasze dzieci, że kościół jest domem Bożym i różni się od podwórka. A jeżeli dziecko ma „trudny czas”, płacze lub dokazuje, spróbujmy nie czekając na reakcje otoczenia – iść z nim do Sali św. Józefa, gdzie łatwiej tłumaczyć, nakarmić czy przewinąć malca. Jeżeli z uwagi na dzieci musimy w trakcie Mszy Św. przebywać bezpośrednio przed kościołem to pozostańmy w modlitewnym skupieniu; dokarmianie lub zabawianie dziecka (np. chrupkami lub chips’ami) nie powinno się odbywać w głównej nawie kościoła ani kaplicy MB. W tym celu prosimy o skorzystanie z kawiarenki lub Sali św. Józefa zostawiając tam zastany (lub jeszcze lepszy) porządek; 
 • Pismo św., książeczki i śpiewniki znajdujące się w ławkach są poświęcone i przeznaczone dla osób umiejących czytać. To ma być pomoc w modlitwie lub w Liturgii. Prosimy zatem, by uczyć dzieci szacunku dla tych rzeczy; 
 • prosimy również, by nie wchodzić do kościoła z gumą do żucia a jeżeli już ktoś znalazł się z nią w środku, by nie przyklejać jej pod ławką czy klęcznikiem, bądź wyrzucać zaraz przy wejściu do kościoła; 
 • prosimy także, by przed wejściem do kościoła wyłączyć (ściszyć) komórki. Często bowiem są powodem rozproszeń – wyjątkiem stanowią osoby będące pod ostrym dyżurem (np. lekarze, policjanci, straż itp.); 
 • przychodząc do kościoła pamiętajmy o eleganckim, właściwym i godnym dla świątyni stroju. Unikamy odkrytych ramion i dekoltów, różnego rodzaju obcisłych i prześwitujących ubrań a także przykrótkich spodni, spódnic czy szortów. W tym punkcie powinna nam przyświecać zasada: MÓJ STRÓJ ŚWIADCZY O MNIE I O MOJEJ WIERZE.
Statystyka 2019
 • Sakramenty:
  • Chrzest - 27 osób;
  • I Komunia - 43 dzieci (14 poza parafią);
  • Śluby - 0 pary (9 protokołów przedślubnych);
  • Bierzmowanie - 21 osoby.
  • Eucharystia - odprawiono 1120 Mszy św. - z parafii 889 stypendiów. Gościliśmy 34 księży-gości.
 • Duszpasterstwo:
  • Chorzy - 112 zaopatrzonych. W comiesięcznych spotkaniach Seniorów uczestniczyło w tych spotkaniach w sumienie 271 osób);
  • Pogrzeby - 36 osób zmarło, czego 16 z naszej parafii.
 • Administracja:
  • zarejestrowanych rodzinn: 863 - w ostatnim roku z parafii wyjechało ok. 151 rodzin,
  • zarejstrowanych parafian: 2599 osób
  • - z przewagą pań (1363). Pod względem wiekowym dominuje przedział 30-49 (1079 osób), i 1-10 lat (958).
 • Sprawy gospodarcze:
  • drobne reperacje,
  • duże inwestycje:
   •   remont dachu nad salą św. Józefa i zakrystią,
   • wymiana pokrycia dachowego i świetlika,
   • reperacja rynny nad kaplicą MB,
   • wymiana nagłośnienia kościoła i przebudowa systemów IT, zarządzających cyfrowym audio.

 

Informacje o pochowanych w kolumbarium

W przygotowywaniu jest nowa pozycja poświęcona Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.

W kolumbarium jest obecnie (marzec 2017) złożonych prochów ponad 1400 Polaków, głównie naszych Parafian. Zamiarem jest, w ramach możliwości, aby o każdej osobie pochowanej, napisać jak najwięcej danych. Im więcej otrzymanych danych tym więcej będzie można uwzględnić danych o pochowanej osobie.
Wszelkie informacje proszę odsyłać na: Dr Andrzej Suchcitz, c/o 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT 

 • Home
 • B.O.P.
 • Ogłoszenia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.